Tsumuginokonatsu Rokumonsentsumugiso

Tsumuginokonatsu Rokumonsentsumugiso "Summer"
"Summer"
JAP.IMP, ROM, OFA Good, CERF Clear, Red, NM336925/01

Sire:
Rokumonsenkotetsu Shinshu Ueda Tenguso, Nippo 61- 24392
Shinanokotetsu Shinshuu Ueda
Tenguso
Kotetsu Of Kohtokuso, Nippo 53- 12483 (Picture)
Tenpohime Of Shinshu Ueda Tenguso
Mitatenhime Mita Kensha Mita No Matsuoh Of Mita Kensha
Mitsufusahime Of Mita Kensha
Dam:
Sakuhime Shinshu Jonenso,
Nippo 62- 2789
Suzuaka Of Echigo Nakazatosow,
Nippo 56- 60894
Beniaka Of Kawagoeso
Benisuza Of Joetsu Yanagisawso
Tadahime Mita Kensha Kazutaka Of Mita Kensha
Nishikime Mita Kensha

Back one page